Regulamin obiektu

Ogólne przepisy porządkowe:
1. Zwiedzanie Farmy wuja Toma jest możliwe wraz z ważnym biletem wstępu w godzinach jej otwarcia.
2. Zakup biletu wstępu oznacza akceptację regulaminu.
3. Każdy korzystający z atrakcji Farmy Wuja Toma robi to na własną odpowiedzialność w sposób niezagrażający innym użytkownikom.
4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką dorosłych lub prawnych opiekunów.
5. Pełną odpowiedzialność za nieletnich ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
6. Dostępne bezpłatnie wózki przeznaczone są tylko do przewożenia dzieci do lat 7.
7. Przebywanie na terenie farmy jest możliwe w godzinach otwarcia obiektu.
8. Zwiedzający zobowiązani są stosować się do zaleceń obsługi.
9. Dostępność atrakcji na terenie farmy jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Farma nie ma wpływu na pogodę, a niesprzyjające
warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, burza, wichura) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i zwrotu kosztów biletu.
10. Farma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie, a w przypadku ich odnalezienia można je odebrać
w terminie 30 dni.
11. Farma wuja Toma nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży przez klienta.


Na Farmie wuja Toma obowiązuje bezwzględny zakaz:
1. Niepokojenia, dręczenia i karmienia zwierząt.
2. Otwierania klatek z królikami.
3. Wrzucania na wybiegi jakichkolwiek przedmiotów.
4. Przekraczania ogrodzeń wybiegów (nie dotyczy królików).
5. Samodzielnego przestawiania ławek, stolików bądź innego sprzętu.
6. Używania lampy błyskowej w miejscach ze zwierzętami.
7. Wnoszenia, prowadzenia oraz jazdy na rowerach, rowerkach biegowych, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach itp. w miejscach
do tego nieprzeznaczonych.
8. Używania dronów i zabawek zdalnie sterowanych.
9. Odtwarzania muzyki.
10. Wprowadzania zwierząt.
11. Niszczenia zieleni.
12. Palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i pochodnych.
13. Spożywania alkoholu.
14. Wchodzenia na teren Farmy wuja Toma pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
15. Zostawiania dzieci do lat 10 bez opieki.


Bezpieczeństwo zwiedzających:
1. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać wyznaczonych zagrodzeń.
2. Zakazane jest pozostawianie dzieci bez nadzoru.
3. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy oraz z winy dzieci pozostających pod ich opieką.
4. Farma wuja Toma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy zwiedzających oraz zwierząt.
5. Prosimy o stosowanie się do wskazówek umieszczonych lokalnie przy atrakcjach.