Regulamin obiektu

Ogólne przepisy porządkowe:.

1. Zwiedzanie Farmy wuja Toma jest możliwe wraz z ważnym biletem wstępu w godzinach jej otwarcia.
2. Zakup biletu wstępu oznacza akceptację regulaminu.
3. Każdy korzystający z atrakcji Farmy Wuja Toma robi to na własną odpowiedzialność., w sposób niezagrażający innym użytkownikom.
4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką dorosłych lub prawnych opiekunów.
5. Pełną odpowiedzialność za nieletnich ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
6. Dostępne bezpłatnie wózki przeznaczone są tylko do przewożenia dzieci do lat 7.
7. Zwiedzający zobowiązani są stosować się do zaleceń obsługi.
8. Dostępność atrakcji na terenie farmy jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Farma nie ma wpływu na pogodę, a niesprzyjające
warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, burza, wichura) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i zwrotu kosztów biletu.
9. Farma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie, a w przypadku ich odnalezienia można je odebrać
w terminie 30 dni.
10. Farma wuja Toma nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży przez klienta.
 

Na Farmie wuja Toma obowiązuje bezwzględny zakaz:

1. Niepokojenia, dręczenia i karmienia zwierząt – z wyjątkiem specjalnej karmy zakupionej na farmie.
2. Karmienia zwierząt kukurydzą z basenu oraz liśćmi kukurydzy rosnącej na farmie.
3. Otwierania klatek z królikami.
4. Wrzucania na wybiegi jakichkolwiek przedmiotów.
5. Przekraczania ogrodzeń wybiegów.
6. Samodzielnego przestawiania ławek, stolików bądź innego sprzętu.
7. Używania lampy błyskowej w miejscach ze zwierzętami.
8. Wnoszenia, prowadzenia oraz jazdy na rowerach, rowerkach biegowych, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach itp.
9. Odtwarzania muzyki.
10. Wprowadzania zwierząt.
11. Niszczenia zieleni, zrywania owoców i warzyw w szklarniach oraz obrywania liści i kolb z kukurydzy rosnącej na farmie.
12. Palenia papierosów (również e-papierosów), innych wyrobów tytoniowych oraz pochodnych.
13. Spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
14. Wchodzenia na teren Farmy wuja Toma pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
15. Zostawiania dzieci do lat 10 bez opieki.
16. Wchodzenia na elementy dekoracji, np. zabytkowe eksponaty.
17. Wchodzenia na słomiane baloty z których zbudowany jest labirynt.


Bezpieczeństwo zwiedzających:

1. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia oraz przekraczać wyznaczonych zagrodzeń (również tych naturalnych – z kukurydzy).
2. Zakazane jest pozostawianie dzieci bez nadzoru.
3. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy oraz z winy dzieci pozostających pod ich opieką.
4. Głaskanie i karmienie zwierząt odbywa się na własną odpowiedzialność zwiedzających farmę.
5. Farma wuja Toma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy zwiedzających oraz zwierząt.
6. Prosimy o stosowanie się do tabliczek informacyjnych umieszczonych lokalnie przy atrakcjach.